Do końca loterii zostało

DniGodzinMinutSekund

Loteria prymat
...i chcesz więcej!

Ponad
250 000 zł
do wygrania

Do końca loterii zostało

DniGodzinMinutSekund

Do wygrania w loterii

Nagroda główna

5 x 12 000

Nagrody dodatkowe

600 x 100

400 x 200

100 x 500

Jak wziąć udział w loterii?

W terminie
01.05-30.09.2020 r.
kup dowolny produkt marki
Prymat i zachowaj paragon

Zgłoś się do loterii
wypełniając formularz na
www.loteria.prymat.pl

Sprawdź od razu, czy wygrałeś
jedną z 1100 nagród

Co miesiąc losujemy
nagrodę główną –
12 000zł

Weź udział

?

?

?

a) Administratorem danych jest spółka First Line Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 47,
02-662 Warszawa. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
-)listownie: ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa;
-) na adres elektroniczny: dane@1stline.pl, numer telefonu: +48 22 50 80 180
b) Administratorem danych jest w odniesieniu do danych osobowych Uczestników Loterii jest również PRYMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, wpisana pod numerem KRS 0000059133 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z numerem NIP 6332014478, REGON 276681517.
Możecie się Państwo skontaktować z administratorem:
-)listownie: PRYMAT sp. zo.o. w Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój
-)na adres elektroniczny: rodo@prymat.pl

Twoje dane osobowe jako Uczestnika Loterii przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedur związanych z jej organizacją oraz wyłonienia Laureatów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratorów.
Odbiorcami, do których mogą trafić dane będą firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług serwisowych czy informatycznych. Odbiorcami do których mogą być przekazane również Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do przeprowadzenia kontroli organizacji gier hazardowych oraz wypełnienia zobowiązań podatkowych.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Mają również Państwo prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby podającej dane osobowe wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych przez Uczestników podczas dokonywania zgłoszenia do Loterii jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia w niej udziału. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia Loterii, chyba że zostaną Państwo wyłonieni jako Laureaci Loterii bądź zgłoszą reklamację.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Gwarantujemy Państwu pełną poufność i bezpieczeństwo danych, które zbieramy które zbieramy.

Jeśli są Państwo zainteresowani pełną informacją o procedurze zbierania danych osobowych w Loterii zapraszamy do zapoznania się z Polityką prywatności.
* Pola wymagane

Zwycięzcy

Laureaci nagród
głównych

Laureaci nagród
dodatkowych

X

LAUREACI
NAGRÓD GŁÓWNYCH

Losowanie z 03.06.2020 - Iga I., Biała Podlaska

Losowanie z 03.07.2020 - Sebastian Z., Warszawa

Losowanie z 05.08.2020 - Teresa K., Międzychód

Losowanie z 03.09.2020 - Bogumiła S., Zielona Góra

Losowanie z 05.10.2020 - dane laureata zostaną opublikowane po losowaniu i weryfikacji zgłoszenia

X

Produkty

W loterii biorą udział wszystkie produkty marki Prymat
zarówno w opakowaniach oznaczonych informacją o loterii
jak i bez oznaczenia loteryjnego.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Formularzu Kontaktowym jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa tel.: 22 50 80 180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Prymat…i chcesz więcej!”. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych rozwiń

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Formularzu Kontaktowym jest First Line Polska sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa tel.: 22 50 80 180, adres e-mail: dane@1stline.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie dotyczące loterii promocyjnej pod nazwą „Prymat…i chcesz więcej!”. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie w loterii promocyjnej pod nazwą „Prymat…i chcesz więcej!”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa odpowiedź na zadane przez Ciebie pytanie. Administrator może udostępnić dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów.
* Pola wymagane